Vad bör man tänka på när man skickar offert?

När du står i startgroparna för att skicka din första offert kan processen kännas överväldigande. Men faktum är att det inte behöver vara så svårt som många inbillar sig att det är.

Med det sagt är det dock viktigt att noggrant överväga varje aspekt för att säkerställa att din offert inte bara speglar den tjänst eller produkt du erbjuder, utan även stärker förtroendet mellan dig och din potentiella kund.

Vad är en offert?

En offert är ett slags dokument som ett företag skickar till en potentiell kund för att specificera vad företaget kan erbjuda i form av varor eller tjänster, samt till vilket pris. Offerten fungerar som ett slags affärsförslag där företaget presenterar sitt erbjudande och visar hur det kan uppfylla kundens behov.

Offerten, som ofta är det första steget i en affärsprocess, kan ses som en inbjudan till affärssamarbete. Den ger kunden en uppfattning om vad de kan förvänta sig av företaget, både när det gäller kvalitet på varor eller tjänster och kostnader.

Det är viktigt att komma ihåg att en offert inte är bindande. Det innebär att kunden inte är skyldig att acceptera erbjudandet, och företaget är inte skyldigt att leverera tjänsterna eller varorna till det angivna priset om kunden inte accepterar offerten.

Så skriver du en offert

Det kan vara svårt att veta hur man skriver en offert, särskilt om du gör det för första gången. Men med rätt förberedelser och förståelse kan du skapa en offert som inte bara speglar ditt företags erbjudande, utan också övertygar potentiella kunder om att välja dina tjänster eller produkter.

Först och främst bör du bestämma vilken typ av offert du vill skapa. Detta kan variera stort beroende på ditt företags specifika behov och den potentiella kundens förväntningar. Du kan välja att skriva en enkel offert som ger en översikt över dina tjänster och priser, eller en mer detaljerad offert som inkluderar specifika detaljer om projektets omfattning, tidslinje och kostnader.

Det finns också många online-tjänster som erbjuder färdiga mallar för offerter. Dessa kan vara särskilt användbara för nya företagare som kanske inte har erfarenhet av att skriva offerter. En sådan tjänst kan hjälpa dig att skapa en professionell och övertygande offert på ett enkelt sätt. Du kan även kolla hur andra företag (t.ex. takläggare Tranemo) gör när de skickar ut offerter till sina kunder.

Vad brukar en offert generellt sett innehålla?

Det finns inga strikta regler för hur en offert ska se ut, men det finns vissa grundläggande saker som den bör innehålla. Dessa inkluderar bland annat följande:

1. Företagsinformation: Detta inkluderar ditt företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du har en webbplats kan du också inkludera URL:en.

2. Kundinformation: Det är viktigt att inkludera fullständig information om den potentiella kunden (t.ex. även inklusive företagsnamn och kontaktperson om offerten skickas till ett företag).

3. Offertnummer: För att hålla reda på dina offerter bör varje offert ha ett unikt nummer.

4. Datum: Datumet när offerten skickas bör inkluderas.

5. Produkt- eller tjänstebeskrivning: Här bör du ge en detaljerad beskrivning av varorna eller tjänsterna du erbjuder. Var så specifik som möjligt och ta med alla relevanta detaljer.

6. Pris och betalningsvillkor: Detta bör inkludera det totala priset för varorna eller tjänsterna, samt information om betalningsvillkor och eventuella rabatter.

7. Leveransvillkor: Det bör klargöras när och hur varorna eller tjänsterna kommer att levereras.

Det är ett viktigt steg i affärsprocessen att skicka en offert. Genom att se till att din offert är tydlig, koncis och innehåller all nödvändig information ökar du chanserna att övertyga den potentiella kunden att välja just dig och ditt erbjudande.