Tips vid sanering i hemmet

Nästan alla fastighetsägare kommer någon gång behöva sanera fastigheten. Men vad är  egentligen viktigt att tänka på när man ställs inför en sanering? Sanering i hemmet kan innebära allt från att ta hand om mögel eller asbest till att rensa ut efter en vattenskada eller en brand. 

I den här artikeln kommer vi att gå igenom några grundläggande tips för hur du på bästa sätt kan närma dig saneringsarbetet. 

Ta hjälp av proffs

När det gäller sanering i hemmet är det av yttersta vikt att överväga professionell hjälp. Detta är inte bara för att säkerställa att arbetet utförs korrekt utan också för att skydda din egen hälsa. Sanering kan innebära exponering för skadliga ämnen och utan rätt skyddsutrustning och tekniker kan du riskera din egen och din familjs välbefinnande.

Det tillgängliga utbudet av aktörer som kan hjälpa dig varierar beroende på var du bor. Men om vi tar Stockholm som exempel så finns det ett flertal företag specialiserade på sanering Stockholm som kan erbjuda sin expertis. Anlitar du ett saneringsföretag får du hjälp av experter som behärskar allt från mögelsanering till komplexa projekt som asbestsanering.

Ta tag i problemen så snabbt som möjligt

Snabb åtgärd vid upptäckt av saneringsbehov är avgörande för att minimera skador och kostnader. Ju längre väntan på att ta tag i saken, desto större är risken att problemet förvärras och sprider sig. Det kan handla om fukt som tränger in och skapar en gynnsam miljö för mögel eller om ohyra som etablerar sig i bostadens strukturer.

Märker du av skadetecken är det primära du bör försöka göra att identifiera problemets källa. Vid en vattenläcka är det viktigt att snabbt stoppa den för att förhindra fler vattenskador. Vid mögelangrepp är det viktigt att snabbt minska fuktigheten i det drabbade området och öka ventilationen för att stoppa möglets tillväxt.

Det är också en viktig del av processen att noggrant dokumentera skadorna. Detta underlättar vid kontakt med försäkringsbolag och saneringsföretag. Ta bilder och anteckna omfattningen av skadan för att ha en klar bild av situationen. Snabbt agerande förhindrar att skadan växer och blir mer komplicerad att åtgärda. Det sparar både tid och pengar och hjälper till att återställa ditt hem till en säker och trivsam plats.

Utnyttja ROT-avdraget

Om du ska anlita en saneringsfirma för att sanera i ditt hem är det viktigt att inte glömma bort möjligheten att dra nytta av ROT-avdraget. Detta skatteavdrag kan göra en stor ekonomisk skillnad och underlätta din investering i en trygg och sund bostad. ROT-avdraget tillåter dig att göra avdrag för arbetskostnaden vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad samt vissa typer av reparationer. För att kunna utnyttja avdraget måste arbetet utföras av en behörig hantverkare eller entreprenör.

Försäkra dig i förväg om att planerade saneringsarbeten är berättigade till ROT-avdraget. Det kan du göra genom att kontakta Skatteverket eller genom att diskutera det med ditt valda saneringsföretag. De bör kunna ge dig den information och vägledning du behöver för att förstå hur du kan dra av kostnaderna på ett korrekt sätt.