Så fungerar behörighet och auktorisation för elektriker

I Sverige är elektriker ett reglerat yrke som kräver att företag som utför elinstallationer innehar specifik auktorisation och behörighet. Syftet med denna reglering är att garantera att allt elarbete utförs med högsta säkerhet och kvalitet, vilket skyddar både utföraren och husägaren.

Elektriker måste genomgå en ansökningsprocess hos Elsäkerhetsverket för att erhålla auktorisation. Beroende på vilken typ av elinstallationsarbete man avser att utföra finns det olika klasser av auktorisationer, var och en anpassad efter de specifika kraven och kompetensnivåerna som krävs för olika typer av arbete.

Elektriker är ett reglerat yrke

I Sverige är elinstallatörer under strikt reglering vilket innebär att man inte enbart kan börja arbeta inom detta yrke utan att först ha uppfyllt specifika krav. Dessa krav är som sagt fastställda för att säkerställa att allt arbete som utförs håller en hög säkerhetsstandard och är av god kvalitet. För att arbeta som elinstallatör krävs det att man ansöker om och erhåller auktorisation från Elsäkerhetsverket.

Denna process ser till att den som ansöker har genomgått nödvändig utbildning och uppnått krävda nivåer av praktisk erfarenhet. Genom att reglera yrket på detta sätt skyddas både de som utför arbetet och de som använder de elektriska installationerna.

Krav på rätt auktorisation

För att en elfirma ska kunna utföra elinstallationsarbeten på ett säkert och lagligt sätt krävs det att företaget har rätt auktorisation för den specifika verksamhetstypen. Det är viktigt att kontrollera att elfirman är registrerad för att få utföra den kategori av arbete som efterfrågas. Detta kan enkelt göras via Elsäkerhetsverket webbtjänst ”Kolla elföretaget”.

Om aktören inte har rätt behörighet och auktorisation arbetar de alltså olagligt och du ska därmed inte heller anlita dem. Faktum är att det är extremt viktigt att du enbart anlitar elektriker med rätt behörighet så att allt el-arbete sker på ett säkert, hållbart och lagligt sätt.

Det finns olika auktorisationstyper

I Sverige är elektriker auktoriserade på olika nivåer beroende på vilken typ av elinstallationer de är kvalificerade att utföra. Sedan 1 juli 2017 finns tre huvudtyper av auktorisationer som elektriker kan ansöka om hos Elsäkerhetsverket. Dessa auktorisationstyper speglar den omfattning och komplexitet av arbete som elektrikern är behörig att utföra.

Den första typen är Begränsad auktorisation (B). Denna auktorisation tillåter elektrikern att utföra vissa specifika och begränsade el-arbeten på lågspänningsanläggningar.

Den andra typen är Auktorisation lågspänning (AL). Elektriker med denna auktorisation får utföra alla typer av el-arbeten som ingår i lågspänningsanläggningar vilket inkluderar arbeten i kretsar upp till 1 000 volt i växelspänning (AC) eller 1 500 volt i likspänning (DC).

Den tredje och mest omfattande auktorisationen är Fullständig auktorisation (A). Elektriker med denna behörighet har rätt att utföra alla typer av el-arbeten oavsett spänningsnivå eller komplexitet. Detta inkluderar arbeten och installationer i både låg- och högspänningsanläggningar.

Ett tips är att läsa mer om detta på Elsäkerhetsverket för att alltid få de aktuella och exakta uppgifterna kring vad som gäller för auktorisation och de olika nivåerna.

Anlita en behörig elektriker

Att anlita en behörig elektriker är avgörande för att säkerställa att allt elarbete utförs korrekt, säkert och lagligt. Detta gäller såklart oavsett om du söker efter en elektriker Haninge eller någon annanstans. En behörig elektriker har genomgått nödvändig utbildning och har den auktorisation som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande lagar och standarder.

Kontrollera alltid att aktören är registrerad hos Elsäkerhetsverket och be dem visa upp sitt egenkontrollprogram samt annat som styrker att de faktiskt har rätt behörighet, auktorisation, kunskap, och erfarenhet för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.